Soluții de curățare

Majoritatea soluțiilor de curățare pe care le oferim sunt pentru curățarea senzorului de sticlă sensibil al electrodului de pH. Alte soluții de curățare sunt cele folosite în măsurători fotocolorimetrice și includ soluția de curățare a cuvei folosită pentru curățarea cuvelelor utilizate la turbidometre, spectrofotometre, fotocolorimetre și minicolorimetre Checker HC. De asemenea, este disponibilă o soluție de curățare pentru lisimetrul de aspirație utilizat pentru extragerea lichidului din sol pentru analiză fotocolorimetrică.

Soluții de curățare pentru electrozii de pH

Utilizarea fundamentală a soluțiilor de calibrare și curățare este menținerea corectă a funcționării electrodului pentru a asigura citiri exacte și repetabile. Cea mai frecventă cauză a inexactităților de măsurare a pH-ului este un electrod murdar sau curățat necorespunzător. Acest lucru este foarte important de reținut, deoarece în timpul calibrării, instrumentul presupune că electrodul este curat iar astfel curba de standardizare creată în timpul procesului de calibrare va rămâne o referință validă până la următoarea calibrare. pH-metrele de pe piață permit o tensiune offset de aproximativ ± 60 mV. Abaterea de la 0 mV nu este neobișnuită, dar în mod ideal nu ar trebui să fie mai mare de ± 30 mV. Procesul de calibrare compensează schimbarea tensiunii offset.

Electrozii se pot murdări din cauza utilizării și vor produce rezultate inexacte chiar dacă citesc corect într-o soluţie tampon de pH. Soluțiile de curățare Hanna elimină impuritățile și reziduurile care sunt lăsate pe suprafețele electrodului atunci când sunt scufundate în probe în timpul măsurării și depozitate incorect. Hanna recomandă curățarea regulată a bulbului de sticlă și a joncțiunii electrodului pentru a se asigura că sonda este întotdeauna curată și pentru a preveni înfundarea joncțiunii.

Hanna oferă o gamă largă de soluții de curățare de la cele de uz general, curățarea proteinelor, substanţe anorganice, ulei și grăsimi până la cele destinate aplicațiilor specifice, cum ar fi vinul, lactatele și solul.

Soluții de curățare Hanna:

  • Pe ambalaj este marcat numărul lotului de producție și data de expirare.
  • Ambalate într-o sticlă etanșă, cu un sigiliu rezistent la manipulare, pentru a asigura calitatea şi prospeţimea.
  • Sunt disponibile şi în plicuri de unică folosință sau sticle flacoane conform FDA.

 

Soluții de curățare de uz general

Este recomandat ca electrodul de pH să fie îmbibat în soluție de curățare de uz general timp de aproximativ 30 de minute pentru a dizolva depozitele minerale și alte depuneri generale.

 

 

Soluții de curățare a proteinelor

Electrodul trebuie imersat în soluția de curățare a proteinelor pe bază de pepsină timp de 15 minute pentru a dizolva enzimatic depunerile din surse de proteine.

 

 

Soluții de curățare a substanțelor anorganice

Electrodul trebuie imersat în soluție de curățare anorganică timp de 15 minute. Acest detergent este deosebit de eficient la îndepărtarea precipitatelor cauzate de reacția cu argintul din soluția de umplere care se poate forma pe o joncțiune ceramică.

 

 

Soluții de curățare a uleiului, grăsimilor și grăsimilor

Îndepărtarea uleiului, grăsimilor și grăsimilor necesită substanțele chimice corecte pentru a solubiliza stratul de depuneri, dar sunt suficient de ușoare pentru a lăsa electrodul neafectat. Sunt disponibile produse de curățare acide și alcaline.

 

 

Soluții de curățare specifice aplicației (flacoane)

Fiecare soluție specifică aplicației este formulată pe baza substanței despre care se știe că acoperă suprafața sensibilă a sticlei. Aceste soluții sunt disponibile pentru curățarea petelor de vin, a produselor lactate, a solurilor și a grăsimii pentru piele. Există și alte soluții speciale de curățare, inclusiv depozite de sare și curățarea și dezinfectarea algelor din procesele industriale. Următoarea selecție este pentru soluții de curățare sticle de 500 ml.

 

 

 

Soluții fotocolorimetrice de curățare

Soluția de curățare a cuvei este utilizată pentru a curăța depunerile care se poate forma pe sticlă și pot interfera cu transmiterea luminii prin cuvă. De asemenea, este disponibilă soluția de curățare utilizată cu lisimetrul de aspirație pentru extragerea lichidului din sol pentru analiza fotocolorimetrică.

 

Copyright © 1996-2020 Hanna Instruments, Inc.