Nitrat

Azotul este abundent în atmosfera pământului și este prezent în apă sub formă de nitrați, nitriți și amoniac. Plantele folosesc azotul ca nutrient pentru a construi proteine, urmărindu-l prin sistemul lor radicular. Acesta este motivul pentru care este important să testați solul și apa pentru irigații pentru a determina nivelul optim de fertilizare cu azot pentru a obține cel mai bun răspuns al culturilor și pentru a evita suprafertilizarea. Testarea azotului poate fi efectuată pe tot parcursul anului, dar testele sunt recomandate în special primăvara și la sfârșitul primăverii, când precipitațiile și temperaturile afectează activitatea microbiologică și au adesea o influență mare asupra disponibilității azotului nitrat.

Nitratul este măsurat în apă potabilă. EPA are un nivel maxim de contaminare de 10 mg/L limită de azotat (NO3-N). În mod similar, Organizația Mondială a Sănătății are o limită de 50 mg/L azotat-azot (NO3-) în apa potabilă. Ambele valori sunt apropiate, diferența fiind forma chimică. 50 mg/L azotat este echivalent cu 11,29 mg/L ca azotat-azot. Nitratul este monitorizat datorită efectului pe care îl are asupra capacității de transport a oxigenului din sânge. La sugari, formula preparată cu apă care are un nivel ridicat de nitrați poate fi toxică datorită conversiei nitraților în nitriți. Nitritul reacționează cu fierul din hemoglobină pentru a forma methemoglobina. Methemoglobina reduce capacitatea sângelui de a transporta oxigenul, rezultând o decolorare albastră cunoscută sub numele de sindromul albastru al copilului sau methemoglobinemie.

Hanna Instruments oferă o mare varietate de instrumente pentru măsurarea nitraților. Produsele includ pH/ISE-metre portabile și de laborator care utilizează un electrod ion selectiv (ISE) cu membrană lichidă pentru măsurarea directă. Ambele variante, atât aparatele de laborator cât și cele portabile au sarcina ionică și masa moleculară programate pentru a lua măsurători ale concentrației de ioni împreună cu mai multe unități de măsură. Aparatele de laborator au metode incrementale încorporate.

Hanna oferă o varietate de metode chimice pentru măsurarea nitraților. Tehnologiile disponibile includ spectrofotometre, fotocolorimetre de laborator și portabile, minicolorimetre și seturi de teste chimice. Spectrofotmetrul și fotocolorimetrele pot afișa rezultatul ca nitrat sau ca azotat-azot. O versiune de minicolorimetru permite măsurarea nitraților din apa de mare pentru întreținerea unui acvariu cu apă sărată.

 

pH/ISE-metre de laborator

Aparatele de laborator pentru pHși ISE includ o opțiune cu două canale în care o sondă de pH poate fi conectată la un canal și electrodul ISE la celălalt. Aparatele de laborator au sarcina ionică și masa formulei programate pentru a fi utilizate cu electrodul ISE de nitrați. Aceste echipamente au, de asemenea, metode incrementale preprogramate, inclusiv adiția cunoscută, scăderea cunoscută, adăugarea analitului și metodele de scădere a analitului.

 

 

pH/ISE-metre portabile

pH/ISE-metrul portabil permite flexibilitatea de a efectua o analiză cu electrozi ISE pe teren, iar valorile măsurate pot fi stocate cu ușurință la final. Sunt disponibile două modele, inclusiv unul dedicat măsurării nitraților, în timp ce celălalt poate accepta alți electrozi ISE și are sarcina și masa ionului programate pentru parametrul specific.

 

 

Electrozi Ion Selectivi

Electrodul ISE pentru nitrați este un electrod cu membrană lichidă realizat cu un ionofor impregnat în PVC. Electrodul funcționează ca senzor sau conductor ionic și produce o schimbare de potențial datorită modificărilor activității ionice a probei. Când puterea ionică a probei este fixată prin adăugarea de soluție ISA, tensiunea este proporțională cu concentrația ionilor de azot în soluție și electrodul urmează ecuația Nernst.

Electrodul ISE pentru nitrați este disponibil ca o versiune combinată atât cu jumătate de celulă, cât și cu jumătate de celulă de referință. Este, de asemenea, disponibil ca jumătate de celulă indicatoare care este utilizată cu un electrod de referință separat, aceasta fiind varianta recomandată de utilizare.

 

 

 

Spectrofotometre

Sunt disponibile spectrofotometre care au metoda nitraților pentru mai multe domenii programate în aparat. Spectrofotometrul oferă cea mai mare precizie datorită calității sistemului optic care are o acuratețe a lungimii de undă de +/- 1,5 nm. Spectrofotometrul permite utilizatorului introducerea de noi metode personalizate.

 

 

Fotocolorimetre de laborator

Fotocolorimetrele de laborator includ versiuni multiparametrice pentru calitatea apei, apelor uzate și analiza nutrienților. Fiecare fotocolorimetru este personalizat pentru a avea parametrii utilizați de o anumită industrie. Toate aparatele de laborator au o intrare digitală a electrodului de pH, permițându-i să fie utilizat ca pH-metru tradițional.

 

 

Fotocolorimetre portabile

Fotocolorimetrele portabile pentru măsurarea nitraților sunt disponibile pentru două domenii de măsurare. Aceste echipamente au o funcție CAL Check care permite verificarea performanței și, dacă este necesar, recalibrarea utilizând standardele CAL Check. Aparatele portabile sunt disponibile doar în varianta de fotocolorimetru sau ca set. Versiunea kitului include o geantă robustă de transport și standardele CAL Check.

 

 

 

Teste chimice

Seturile de teste chimice pentru nitrați sunt disponibile pentru analiza calității apei, pentru apa de irigare și sol. Kituri de testare multiparametrice care măsoară azotul sunt disponibile și varianta de rucsac Hanna Backpack utilizate ca material didactic pentru știința mediului sau științe marine.

 

 

Copyright © 1996-2020 Hanna Instruments, Inc.