Molibden

Molibdenul este utilizat la crearea multor tipuri de aliaje din oțel de înaltă rezistență. Are capacitatea de a rezista la temperaturi extrem de ridicate fără expansiune sau înmuiere semnificativă și prezintă o rezistență ridicată la coroziune. Cu toate acestea, praful și fumul produs de molibden pot fi toxice, mai ales dacă sunt ingerate. Nivelurile scăzute de expunerea prelungită pot provoca iritarea ochilor și a pielii. Inhalarea directă sau ingestia de molibden și oxizii săi trebuie evitate. Apele uzate din industriile care utilizează molibden trebuie tratate pentru a elimina cantități mari înainte de deversare în sistemul public de colectare.

Molibdenul poate fi măsurat fotocolorimetric cu reactivi. Analiza fotocolorimetrică se bazează pe principiul absorbției Beer-Lambert în care intensitatea culorii produse este proporțională cu concentrația de molibden din probă. Produsele pentru analiza fotocolorimetrică includ fotocolorimetre portabile și de laborator și spectrofotometre.

 

Spectrofotometre

Spectrofotometrele sunt disponibile cu metode pentru analiza molibdenului programată în aparat. Spectrofotometrul oferă cea mai mare precizie datorită calității sistemului optic care are o precizie a lungimii de undă de +/- 1,5 nm. Spectrofotometrul permite utilizatorului adăugarea de noi metode personalizate.

 

 

Fotocolorimetre de laborator

Fotocolorimetrele de laborator includ versiuni multiparametrice pentru calitatea apei, apelor uzate și condiționării apei. Fiecare fotocolorimetru este personalizat pentru a avea parametrii utilizați de o anumită industrie. Toate aparatele de laborator au o intrare digitală a electrodului de pH, permițându-i să fie utilizat ca pH-metru tradițional.

 

 

Fotocolorimetre portabile

Fotocolorimetrele cu un singur parametru sunt disponibile pentru măsurarea molibdenului. Sunt disponibile aparate portabile multiparametrice care măsoară duritatea calciului și molibdenului. Fotocolorimetrele portabile au o funcție CAL Check pentru verificarea performanței și, dacă este necesar, recalibrarea aparatului utilizând standardele CAL Check. Aparatele portabile sunt disponibile doar în varianta de fotocolorimetru sau ca set. Versiunea kitului include o geantă robustă de transport și standardele CAL Check.

 

 

Reactivi

Reactivii din această categorie includ reactivii utilizați cu minicolorimetre și fotocolorimetre.

 

 

Soluții

Soluțiile pentru măsurarea molibdenului includ standardele CAL Check pentru verificarea și calibrarea fotocolorimetrelor portabile. Fiecare standard CAL Check este livrat cu un certificat de analiză care să precizeze acuratețea și trasabilitatea standardului.

 

 

Copyright © 1996-2020 Hanna Instruments, Inc.