Glicol

Glicolul este o clasă de compuși organici cu lanțuri de carbon cu lungime variabilă, cu două grupări hidroxil (–OH). Doi compuși uzuali ai glicolului sunt: ​​etilen glicol și propilen glicol. Etilenglicolul este utilizat în principal în antigel și pentru fabricarea poliesterilor. Propilen glicolul este, de asemenea, utilizat pentru producerea de polimeri și, deoarece este nontoxic, este utilizat în aplicații alimentare, farmaceutice și cosmetice.

Hanna Instruments oferă refractometre digitale pentru analiza etilen glicolului și propilen glicolului și un set de teste chimice pe bază de titrare pentru măsurarea prezenței sau absenței glicolului într-o probă.

Refractometre

Refractometrele digitale portabile sunt aparate accesibile pentru măsurarea concentrațiilor de glicol. O mică cantitate de probă este plasat pe prismă și se efectuează o citire. Aceste aparate sunt utile în aplicații de răcire, cum ar fi răcitoarele de must, pentru a se asigura că glicolul se află la concentrația potrivită de 35% glicol până la 65% apă.

 

 

Teste chimice

The glycol yes/no test kit tests for the presence of glycol through oxidation of glycolic group in acid, which then reacts with an indicator forming an intense purple color. This test kits is used in the automotive industry to check for glycol in transmission fluid.

 

 

Reactivi

Reactivi de rezervă pentru setul de teste chimice pentru analiza glicolului.

 

 

Copyright © 1996-2020 Hanna Instruments, Inc.