Dioxid de Clor

Dioxidul de clor este un gaz toxic de culoare galben intens. Dioxidul de clor este un microbiocid extrem de eficient, ecologic, utilizat ca dezinfectant în apa potabilă și alte procese industriale. Dioxidul de clor este sigur, puternic și nu produce trihalometani, produs secundar de dezinfecție caracteristic utilizării clorului.

Două metode sunt utilizate pentru a măsura nivelurile de dioxid de clor în apă, metoda roșu clorofenol și metoda DPD-glicină. În metoda cu roșu clorofenol, dioxidul de clor se combină cu roșu clorofenol la pH 5,2 pentru a forma un complex incolor. Scăderea rezultată a culorii este proporțională cu concentrația de dioxid de clor din probă. În metoda DPD-glicină, dioxidul de clor reacționează cu DPD (N, N-dietil-p-fenilendiamina) formând o culoare roz cu intensitate proporțională cu concentrația de dioxid de clor din probă. Glicina este adăugată probei pentru a elimina interferența clorului.

Hanna Instruments oferă o gamă largă de instrumente pentru măsurarea dioxidului de clor. De la fotocolorimetre portabile și de laborator la reactivi, Hanna are o soluție precisă și accesibilă pentru multe aplicații în care este necesară analiza dioxidului de clor.

 

Fotocolorimetre portabile

Fotocolorimetrele portabile sunt disponibile în variante care pot folosi atât metode clasice, cât și rapide. Fotocolorimetrele portabile au o funcţie CAL Check care permite verificarea performanței și, dacă este necesar, recalibrarea aparatului utilizând standardele CAL Check. Aparatele portabile pot fi achiziţionate în două varinate: doar fotocolorimetrul sau ca un set. Versiunea kitului include o geantă robustă de transport și standardele CAL Check.

 

 

Fotocolorimetre de laborator

Fotocolorimetrele de laborator includ versiuni cu parametri multipli pentru tratarea apei, tratarea apelor uzate, piscine și cazane și turnul de răcire. Fiecare fotocolorimetru este personalizat pentru a avea parametrii utilizați de o anumită industrie. Toate aparatele au o intrare digitală a electrodului de pH, permițându-i să fie utilizat ca pH-metru profesional.

 

 

Spectrofotometre

Spectrofotometrele sunt disponibile cu metode clasice sau rapide pentru determinarea dioxidului de clor programate în aparat. Spectrofotometrul oferă cea mai mare precizie datorită calității sistemului optic care are o precizie a lungimii de undă de +/- 1,5 nm. Utilizatorul poate adăuga metode personalizate cu acest spectrofotometru.

 

 

Reactivi

Reactivii includ reactivii utilizați cu fotocolorimetre portabile și de laborator. Aceşti reactivi pot fi utilizaţi și cu spectrofotometrul.

 

 

Soluţii

Soluțiile pentru măsurarea dioxidului de clor includ standardele CAL Check pentru verificarea și calibrarea fotocolorimetrelor noastre portabile. Fiecare standard CAL Check este livrat cu un certificat de analiză care să precizeze acuratețea și trasabilitatea standardului.

 

 

Accesorii

Accesoriile includ cuve de rezervă și capace pentru fotocolorimetre. De asemenea, sunt disponibile soluții pentru curățarea cuvelor și materiale din microfibră pentru curăţarea acestora..