Culoarea

Produsele pentru măsurarea culorii pot fi împărțite în cele pentru apă și cele pentru culoarea siropului de arțar și a mierii.

 

Culoarea apei

În aplicațiile naturale pe bază de apă, cum ar fi apa potabilă și tratarea apelor uzate municipale, culoarea apei poate dicta prezența atât a materialelor anorganice, cât și a celor organice nedorite; îndepărtarea are ca rezultat o apă mai potrivită pentru aplicații generale și industriale. Culoarea este măsurată în unități platină-cobalt (PCU). AWWA recomandă valori ≤ 15 PCU.

Culoarea este cauzată atât de compuși naturali sau artificiali dizolvați în apă. Culoarea aparentă este cauzată atât de solidele dizolvate, cât și de cele suspendate. Termenul de culoare a apei este definit ca fiind culoarea apei din care a fost eliminată turbiditatea. Termenul de culoare aparentă include nu numai culoarea datorată substanțelor în soluție, ci și culoarea datorată materiilor suspendate.

Culoarea aparentă este determinată în proba originală fără filtrare sau centrifugare. În unele ape uzate industriale foarte colorate, culoarea este constituită în principal din material coloidal sau suspendat. În astfel de cazuri, trebuie determinate atât culoarea adevărată, cât și culoarea aparentă. Pentru a determina culoarea adevărată, turbiditatea trebuie eliminată înainte de analiză.

Clasificarea culorii siropului de arţar şi a mierii

Măsurarea gradului culorii siropului de arțar și a mierii este simplificată prin utilizarea unui fotocolorimetru. Aceste aparate folosesc o sursă de lumină și principiul de absorbție pentru a determina diferențele de culoare dintre probe. Acest tip de măsurare nu este subiectiv interpretării, întrucât un fotocolorimetru cu fotocelulă siliconică determină câtă lumină trece prin probă. Un standard de glicerol este utilizat pentru transmitanță 100% pe care se bazează apoi măsurătorile.

Hanna Instruments oferă mai multe produse pentru măsurarea culorii apei și gradul culorii siropului de arțar și a mierii. Alegeți minicolorimetrul portabil sau unul dintre fotocolorimetrele noastre portabile sau de laborator pentru măsurători ale culorii precise și accesibile.

 

Spectrofotometre

Sunt disponibile spectrofotometre care au metoda de culoare a apei şi a siropului de arțar programate în aparat. Există mulți alți parametri cheie ai calității apei, de asemenea, încorporați din care se poate alege. Spectrofotometrul oferă cea mai mare precizie datorită calității sistemului optic care are o precizie a lungimii de undă de +/- 1,5 nm. Spectrofotometrul permite utilizatorului să introducă metodelor personalizate.

 

 

Fotocolorimetre de laborator

Fotocolorimetrele de laborator includ versiuni multiparametrice pentru tratarea apei, tratarea apelor uzate și analiza mediului. Fiecare fotocolorimetru este personalizat pentru a avea parametrii utilizați de o anumită industrie. Toate aparatele de laborator au o intrare digitală a electrodului de pH, permițându-i să fie folosit ca pH-metru tradițional.

 

 

Fotocolorimetre portabile

Fotocolorimetrele portabile sunt disponibile pentru măsurarea culorii apei și gradul de culoare a mierii. Fotocolorimetrul portabil pentru culoarea apei are o funcție CAL Check care permite verificarea performanței și, dacă este necesar, recalibrarea utilizând standardele CAL Check. Acest aparat este disponibil în două variante: doar fotocolorimetrul sau ca set. Versiunea kitului include o geantă robustă de transport și standardele CAL Check.

 

 

Minicolorimetre

Minicolorimetrele, la fel ca şi instrumentele portabile și de laborator, utilizează principiul Beer-Lambert pentru a determina schimbarea culorii. Schimbarea culorii este măsurată de o celulă fotoelectrică care este mai precisă decât interpretarea vizuală subiectivă. Minicolorimetrele sunt disponibile atât pentru culoarea apei, cât și pentru clasificarea siropului de arțar.

 

 

Soluţii

Soluțiile pentru măsurarea culorii includ standardele CAL Check pentru verificarea și calibrarea fotocolorimetrelor portabile, în cazul în care este necesar. Fiecare standard CAL Check este livrat cu un certificat de analiză care să precizeze acuratețea și trasabilitatea standardului.

 

 

Copyright © 1996-2020 Hanna Instruments, Inc.