Crom

Sărurile de crom sunt utilizate pe scară largă în procesele industriale, cum ar fi finisarea și placarea metalelor, industria pielăriei ca agent de colorare și la fabricarea vopselelor, coloranților, explozivilor și ceramicii. Cromul poate intra într-o sursă de apă prin evacuarea deșeurilor din aceste industrii sau din apele de răcire tratate cu cromat, unde este adăugat frecvent pentru controlul coroziunii. Starea hexavalentă a cromului, Cr VI, este toxică pentru oameni, animale și viața acvatică; poate produce tumori pulmonare atunci când este inhalat și induce ușor sensibilizarea pielii.

Cromul hexavalent dintr-o probă poate fi măsurat utilizând metoda difenilcarbohidrazidei. 1,5-difenilcarbohidrazidă este adăugată la o probă în condiții acide, care apoi reacționează pentru a da o culoare violet atunci când este prezent crom hexavalent. Culoarea probei este proporțională cu concentrația de crom hexavalent din probă.

Hanna Instruments oferă o varietate de tehnologii pentru măsurarea cromului, inclusiv spectrofotometre, fotocolorimetre, minicolorimetre și seturi de teste chimice (CTK).

 

Spectrofotometre

Sunt disponibile spectrofotometre care au metode de măsurare a cromului în mai multe domenii programate în aparat. Spectrofotometrul oferă cea mai mare precizie datorită calității sistemului optic care are o precizie a lungimii de undă de +/- 1,5 nm. Spectrofotometrul permite ultilizatorului dezvoltarea de noi metode personalizate.

 

 

Fotocolorimetre de laborator

Fotocolorimetrele de laborator includ versiuni multiparametrice pentru tratarea apei, tratarea apelor uzate, acvacultură, mediu și piscine și spa-uri. Fiecare fotocolorimetru este personalizat pentru a avea parametrii utilizați de o anumită industrie. Toate aparatele de laborator au o intrare digitală pentru electrodul de pH, permițându-i să fie utilizat ca pH-metru tradițional.

 

 

Fotocolorimetre portabile

Sunt disponibile două modele de fotocolorimetrele portabile cu un singur parametru pentru două intervale de concentraţii de crom. Fotocolorimetrele portabile au o funcție CAL Check care permite verificarea performanței și, dacă este necesar, recalibrarea utilizând standardele CAL Check. Aparatele portabile sunt disponibile doar în varianta de fotocolorimetru sau ca set. Versiunea kitului include o geantă robustă de transport și standardele CAL Check.

 

 

Minicolorimetre

Minicolorimetrele, la fel ca şi în cazul testelor chimice, folosesc o metodă de măsurare bazată pe reactivi, în care există o schimbare de culoare proporţională cu concentrația. Minicolorimetrele portabile, precum instrumentele portabile și de laborator, utilizează principiul Beer-Lambert pentru a determina schimbarea culorii. Schimbarea culorii este măsurată de o celulă fotoelectrică care este mai precisă decât interpretarea vizuală subiectivă.

 

 

Teste chimice

Pentru monitorizarea calității apei este disponibil un set de teste chimice pentru măsurarea cromului.

 

 

 

Soluţii

Soluțiile pentru măsurarea cromului includ standarde ISE și ISA pentru calibrare și măsurare. Alte soluții din această categorie includ standardele CAL Check pentru verificarea și, dacă este necesar, calibrarea fotocolorimetrelor noastre portabile. Fiecare standard CAL Check este livrat cu un certificat de analiză care precizează acuratețea și trasabilitatea standardului.

 

 

Copyright © 1996-2020 Hanna Instruments, Inc.