Clorură

Ionii de clorură sunt unul dintre anionii anorganici majori din apă și ape uzate. Deși nu se cunosc efectele negative ale apei cu o concentrație mare de cloruri asupra oamenilor, reglarea sa se datorează în principal gustului. Este esențial să se monitorizeze concentrația de cloruri în sistemele de cazane pentru a preveni deteriorarea pieselor metalice. La niveluri ridicate, clorurile pot coroda oțelul inoxidabil și pot fi toxice pentru viața plantelor.

Hanna Instruments oferă o mare varietate de instrumente pentru măsurarea clorurilor. Produsele includ aparate de pH/ISE portabile și de laborator, care pot utiliza un electrod ISE în stare solidă pentru măsurarea directă. În plus, Hanna oferă fotocolorimetre portabile, minicolorimetre de verificare și seturi de teste chimice.

Titrarea argentometrică pentru cloruri este o măsurare foarte frecventă pentru determinarea conținutului de sodiu din alimente. În această titrare, clorura de sodiu reacționează cu azotatul de argint pentru a forma un precipitat de clorură de argint. Precipitarea clorurii are ca rezultat mai puțină clorură liberă în probă, care este detectată de electrodul ISE de cloruri. Un electrod ISE de argint este, de asemenea, folosit ca detector pentru a verifica ionii de argint liberi odată ce a reacționat cu toată clorura. Titrarea argentometrică este utilizată în alte industrii în care concentrația de sodiu poate fi dedusă de clorura prezentă și pentru cele în care se determine concentrația de clorură.

 

Titratoare

Sistemele de titrare cu pompe de dozare de precizie sunt disponibile pentru măsurarea clorurii. Există opțiuni pentru titratoare cu două intrări analogice și două pompe de dozare. Această configurație ar permite o titrare legată în care aciditatea poate fi măsurată apoi clorură. Un sistem complet ar include un eșantionator automat care are pompe suplimentare pentru ca reactivul acid să fie adăugat automat atunci când se efectuează titrarea sării.

 

 

pH/ISE-metre de laborator

Aparatele de laborator pentru pH/ISE includ o opțiune cu două canale în care o sondă de pH poate fi conectată la un canal și electrodul ISE pentru cloruri la celălalt. Aparatele de laborator au sarcina ionică și masa formulei programate pentru utilizare cu un electrod ISE de cloruri. Aparatele de laborator au, de asemenea, metode incrementale programate, inclusiv adiția cunoscută, scăderea cunoscută, adăugarea analitului și metodele de scădere a analitului.

 

 

pH/ISE-metre portabile

Echipamentele portabile pentru pH/ISE permite flexibilitatea de a efectua o măsurare ISE pe teren, chiar dacă această metodă de măsurare este mai potrivită pentru un mediu de lucru în laborator datorită necesității adăugării de soluție ISA pentru a fixa activitatea ionică în probă și utilizarea unui agitator magnetic pentru a menține proba omogenă. Aparatul portabil de pH/ISE are sarcina ionică și masa formulei programate pentru măsurători de concentrație. De asemenea, sunt disponibile aparate portabile cu parametri multipli care măsoară p, ORP, oxigenul dizolvat, conductivitatea, amoniul, clorurile și nitratul. Aparatele portabile multiparametre pot fi comandate cu sonde care pot măsura, de asemenea, turbiditatea și care au GPS încorporat pentru maparea datelor.

 

 

Electrozi Ion Selectivi

Electrodul ISE pentru cloruri este un senzor de stare solidă care măsoară ionii de clorură liberi din apa subterană, apa din cazan, apa potabilă și multe alte aplicații, inclusiv în testarea materialelor din beton. Electrozii ISE pentru cloruri sunt disponibili în două variante, fie cu o singură jumătate de celulă, fie cu un design combinat cu o celulă de referință. Metoda de dereminare cu ajutorul unui electrod ISE este un mod convenabil de a măsura clorurile. Acest electrod nu necesită folosirea unei soluţii ISA. Coeficientul de activitate se bazează pe valorile uzuale ale conductivității apei de suprafață.

 

 

Soluții

Soluțiile pentru măsurarea clorurii includ standarde ISE și ISA pentru calibrare și măsurare. Alte soluții includ standardele CAL Check pentru verificarea și, dacă este necesar, calibrarea fotocolorimetrelor portabile. Fiecare standard CAL Check este livrat cu un certificat de analiză care precizează acuratețea și trasabilitatea standardului.

 

 

Spectrophotometer

Spectrofotometrele sunt disponibile cu metoda clorurii pre-programată în contor. Spectrofotometrul oferă cea mai mare precizie datorită calității sistemului optic care are o precizie a lungimii de undă de +/- 1,5 nm. Spectrofotometrul permite metode personalizate.

 

 

Fotocolorimetre de laborator

Spectrofotometrele sunt disponibile cu metoda determinării clorurii programate în aparat. Spectrofotometrul oferă cea mai mare precizie datorită calității sistemului optic care are o acurateţe a lungimii de undă de +/- 1,5 nm. Spectrofotometrul permite utilizatorului să adauge metode personalizate.

 

 

Fotocolorimetre portabile

Fotocolorimetrele portabile cu un singur parametru sunt disponibile și au funcţia CAL Check care permite verificarea performanței și, dacă este necesar, recalibrarea utilizând standardele CAL Check. Aparatele portabile sunt disponibile în două variante: doar aparatul sau ca set, care include o geantă robustă de transport și standardele CAL Check.

 

 

Minicolorimetre

Minicolorimetrele, la fel ca şi în cazul testelor chimice, se bazează pe reactivi, cu o schimbare de culoare bazată pe concentrație. Minicolorimetrele portabile, precum fotocolorimetrele portabile şi de laborator, utilizează principiul Beer-Lambert pentru a determina schimbarea culorii. Schimbarea culorii este măsurată de o celulă fotoelectrică care este mai precisă decât interpretarea vizuală subiectivă.

 

 

Reactivi

Reactivii din această categorie îi includ pe cei utilizați cu minicolorimetre și fotocolorimetre portabile și de laborator.

 

Accessories

Accesoriile includ cuve și capace de rezervă pentru fotocolorimetre, agitatoare magnetice pentru a asigura o amestecare adecvată atunci când se utilizează un electrod ISE și piesele de schimb pentru electrodul ISE de cloruri.