Surfactanți anionici

Surfactanți anionici

Surfactanții sunt compuși care scad tensiunile de suprafață dintre lichid-lichid, lichid-gaz și lichid-solid.

Surfactanții sunt prezenți în ape și ape uzate. Surfactanții ajung în ape prin deșeuri apoase din gospodării, spălare industrială și alte operațiuni de curățare. Prezentă în general în detergenți și alți agenți de curățare, o moleculă de surfactant este alcătuită dintr-o coadă puternic hidrofobă și un cap puternic hidrofil, permițând solubilitatea atât în ​​mediul apos, cât și în cel neapos. Când capul hidrofil este încărcat negativ, este considerat un agent tensioactiv anionic; atunci când capul hidrofil este încărcat pozitiv, este considerat un agent tensioactiv cationic. Când capul hidrofil nu are nicio încărcare, atunci este un agent tensioactiv neionic.

Hanna oferă multiple metode chimice pentru măsurarea surfactanților. Metodele pentru măsurarea surfactanților includ surfactanți anionici ca SDBS și surfactanți neionici ca Triton X-100.

Metoda surfactantului anionic este o adaptare a metodei USEPA 425.1 și a metodelor standard pentru examinarea apei și a apelor uzate ediția a XX-a, 5540C, surfactanți anionici ca MBAS. În această metodă se adaugă reactiv albastru de metilen la probele care conțin agenți tensioactivi anionici, proba va deveni albastră; cu cât este mai mare concentrația, cu atât culoarea este mai intensă. Schimbarea culorii este apoi analizată colorimetric conform Legii Beer-Lambert.

Pentru agenții tensioactivi neionici se utilizează o metodă TBPE în care etoxilații cu 3 până la 20 de punți eterice reacționează cu un indicator (TBPE) pentru a forma un complex care este apoi extras cu diclormetan. Culoarea verde a fazei organice este apoi determinată fotocolorimetric.

Tehnologiile disponibile pentru măsurarea surfactanților anionici includ spectrofotometre, fotocolorimetre portabile și de laborator. Un fotocolorimetru de laborator este disponibil pentru măsurarea surfactanților anionici.

Soluții

Soluțiile pentru măsurarea surfactantului includ standardele CAL Check pentru verificarea și, dacă este necesar, calibrarea fotocolorimetrelor noastre portabile. Fiecare standard CAL Check este livrat cu un certificat de analiză care să precizeze acuratețea și trasabilitatea standardului.

Accesorii

Accesoriile includ cuve de rezervă și capace pentru fotocolorimetre.

Fotocolorimetre de laborator

Fotocolorimetrele portabile inculd variante disponibile pentru analiza surfactanților anionici. Fotocolorimetrele portabile au o funcție CAL Check care permite verificarea performanței și, dacă este necesar, recalibrarea utilizând standardele CAL Check. Aparatele sunt disponibile doar ca opțiuna de fotocolorimetru sau ca set. Versiunea kitului include o geantă robustă de transport și standardele CAL Check.