Glicol

Glicol

Glicolul este o clasă de compuși organici cu lanțuri de carbon cu lungime variabilă, cu două grupări hidroxil (–OH). Doi compuși uzuali ai glicolului sunt: ​​etilen glicol și propilen glicol. Etilenglicolul este utilizat în principal în antigel și pentru fabricarea poliesterilor. Propilen glicolul este, de asemenea, utilizat pentru producerea de polimeri și, deoarece este nontoxic, este utilizat în aplicații alimentare, farmaceutice și cosmetice.

Hanna Instruments oferă refractometre digitale pentru analiza etilen glicolului și propilen glicolului și un set de teste chimice pe bază de titrare pentru măsurarea prezenței sau absenței glicolului într-o probă.