Fluoruri

Fluoruri

Fluorul este cunoscut pentru prevenirea cariilor dentare. Companiile de apă adaugă adesea fluor în apa potabilă pentru a menține o concentrație de aproximativ 1,0 mg/L (ppm). Fluorul poate fi găsit în mod natural în apele subterane, mai ales dacă un rezervor se află în imediata apropiere a apei de mare. În timp ce fluorurile ajută la prevenirea cariilor dentare, o cantitate prea mică poate fi ineficientă, în timp ce o cantitate prea mare poate pata dinții.

Hanna Instruments oferă o mare varietate de instrumente pentru măsurarea fluorului liber în apă potabilă, băuturi răcoritoare, vin, produse alimentare emulsionate, placare și acizi de decapare. Produsele pentru aceste analize includ pH/ISE-metre portabile care pot utiliza un electrod (ISE) de fluor în stare solidă pentru măsurarea directă. Ambele aparate, și cele de laborator și cele portabile au sarcina ionică și masa moleculară programate pentru a lua măsurători ale concentrației de ioni împreună cu mai multe unități de măsură. Aparatele de laborator au metode incrementale încorporate. Metodele incrementale includ metoda de adăugare cunoscută în care un volum al unui standard cunoscut este adăugat la volumul cunoscut de probă. Aparatul efectuează două citiri, înainte și după adăugare, și apoi efectuează calculul pentru a determina concentrația necunoscută a probei inițiale. Această metodă este utilă pentru niveluri scăzute de fluor.

Hanna oferă o varietate de metode colorimetrice de măsurare a fluorului printr-o adaptare a metodei SPADNS din Metodele standard pentru examinarea apei și a apelor uzate, ediția a 23-a. Tehnologiile disponibile pentru analiza fluorului includ spectrofotmetre, fotocolorimetre de laborator și portabile, precum și minicolorimetre.

Instrumente Portabile

pH/ISE-metrul portabil permite flexibilitatea de a efectua o măsurare ISE pe teren, chiar dacă metoda de măsurare ISE este mai potrivită pentru un mediu delucru în laborator datorită necesității adăugării de soluție ISA pentru a crește pH-ul și utilizarea unui agitator magnetic pentru a păstra proba omogenă. Echipamentul portabil pentru pH și ISE are sarcina ionică și masa formulei programate pentru măsurători de concentrație.

Instrumente de Laborator

Aparatele de laborator pentru pH/ISE includ opțiunea cu două canale în care o sondă de pH poate fi conectată la un canal și electrodul ISE de fluor la celălalt. Aparatele de laborator au sarcina ionică și masa formulei programate pentru utilizare cu electrodul ISE de fluor. Aparatele de laborator au, de asemenea, metode incrementale programate, inclusiv adiția cunoscută, scăderea cunoscută, adăugarea analitului și metodele de scădere a analitului.

Electrozi si Sonde

Electrodul ISE de fluor este un electrod de detectare de stare solidă realizat dintr-un cristal de fluorură de lantan. Electrodul funcționează ca senzor sau conductor ionic și produce o schimbare de potențial datorită modificărilor activității ionice a probei. Când puterea ionică a probei este fixată prin adăugarea de TISAB, tensiunea este proporțională cu concentrația ionilor de fluor în soluție și electrodul urmează ecuația Nernst.

Electrodul ISE de fluor este disponibil ca un electrod combinat atât cu jumătate de celulă indicatoare, cât și cu jumătate de celulă de referință. Este, de asemenea, disponibil ca jumătate de celulă indicatoare care va fi utilizată cu un senzor de referință separată. Senzorul cu jumătate de celulă este versiunea recomandată de utilizat. Modelul umplut cu gel este specific pentru analiza fluorului pe teren.

Soluții

Soluțiile pentru măsurarea fluorului includ standarde ISE și TISAB pentru calibrare și măsurare. Standardele de calibrare sunt disponibile cu sau fără TISAB. TISAB este disponibil ca TISAB II sau ca TISAB III concentrat. Este disponibilă o versiune de kit care include standarde de calibrare cu TISAB și o sticlă de TISAB II pentru a fi utilizată cu proba.

Alte soluții includ standardele CAL Check pentru verificarea și, dacă este necesar, calibrarea fotocolorimetrelor noastre portabile. Fiecare standard CAL Check este livrat cu un certificat de analiză care precizează acuratețea și trasabilitatea standardului.

Accesorii

Accesoriile includ modulul de rezervă pentru electrodul ISE de fluor și agitatoarele magnetice pentru omogenizare. De asemenea, sunt disponibile cuve și capace de rezervă pentru fotocolorimetre și minicolorimetre.

Minicolorimetre

Minicolorimetrele, la fel ca şi în cazul testelor chimice, folosesc o metodă de măsurare bazată pe reactivi, în care există o schimbare de culoare proporţională cu concentrația. Minicolorimetrele portabile, precum instrumentele portabile și de laborator, utilizează principiul Beer-Lambert pentru a determina schimbarea culorii. Schimbarea culorii este măsurată de o celulă fotoelectrică care este mai precisă decât interpretarea vizuală subiectivă.

Fotocolorimetre portabile

Fotocolorimetrele portabile cu un singur parametru sunt disponibile în două variante. Fotocolorimetrele portabile au o funcție CAL Check care permite verificarea performanței și, dacă este necesar, recalibrarea utilizând standardele CAL Check. Aparatele portabile sunt disponibile doar în varianta de fotocolorimetru sau ca set. Versiunea kitului include o geantă robustă de transport și standardele CAL Check.

Fotocolorimetre de laborator

Fotocolorimetrele de laborator includ versiuni multiparametrice pentru tratarea apei, tratarea apelor uzate și analiza apei. Fiecare fotocolorimetru este personalizat pentru a avea parametrii utilizați de o anumită industrie. Toate aparatele de laborator au o intrare digitală a electrodului de pH, permițându-i să fie utilizat ca pH-metru tradițional.

Reactivi

Reactivii din această categorie îi includ atât pe cei pentru intervale mici de măsurare cât și pentru cele mari folosiți cu fotocolorimetre și minicolorimetre. Pentru fotocolorimetre, reactivii sunt disponibili în pachete de câte 100 sau 300 de teste.