Dioxid de Carbon

Dioxid de Carbon

Dioxidul de carbon difuzează ușor în apă formând acid carbonic (H2CO3). În apă acidul carbonic se disociază rapid în ioni de hidrogen (H+) și ioni de bicarbonat (HCO3). Acești ioni cresc conductivitatea și scad rezistivitatea și pH-ul apei.

Lacurile și râurile conțin dioxid de carbon în mod natural la concentrații mai mici de 10 mg/L. Cu toate acestea, apa stagnantă sau poluată poate genera cantități mari de dioxid de carbon datorită descompunerii organice sau minerale. Cantități mai mari de dioxid de carbon pot face apa corozivă și toxică pentru organismele acvatice. Monitorizarea nivelurilor de dioxid de carbon este, de asemenea, foarte importantă în mediul creat de om. Dioxidul de carbon este adăugat în apa potabilă în ultimele etape ale procesului de purificare. În sistemele de dedurizare a apei, trebuie menținut un echilibru de dioxid de carbon pentru a preveni coroziunea conductelor și rezervoarelor de stocare.

Hanna Instruments oferă o varietate de metode de măsurare a dioxidului de carbon din apă, băuturi răcoritoare și vin. Produsele din această categorie includ aparate de pH/ISE portabile și de laborator, care pot utiliza un electrod ion selectiv (ISE) cu membrană de gaz cu dioxid de carbon pentru măsurarea directă. În plus, nivelurile de dioxid de carbon pot fi măsurate cu un set de teste chimice care se bazează pe o titrare cu fenolftaleină. Fenolftaleina se adaugă mai întâi probei și apoi se titrează cu o soluție standard de hidroxid de sodiu până când proba își schimbă culoarea la punctul final de pH de 8,3.

Instrumente Portabile

Echipamentele portabile pentru pH/ISE permite flexibilitatea de a efectua o măsurare ISE pe teren, chiar dacă această metodă de măsurare este mai potrivită pentru un mediu de lucru în laborator datorită necesității adăugării de soluție ISA pentru a fixa activitatea ionică în probă și utilizarea unui agitator magnetic pentru a menține proba omogenă. Aparatul portabil de pH/ISE are sarcina ionică și masa formulei programate pentru măsurători de concentrație.

Instrumente de Laborator

Aparatele de laborator pentru pH/ISE includ o opțiune cu două canale în care o sondă de pH poate fi conectată la un canal și electrodul ISE pentru dioxidul de carbon la celălalt. Aparatele de laborator au sarcina ionică și masa formulei programate pentru utilizare cu un electrod ISE de dioxid de carbon. Aparatele de laborator au, de asemenea, metode incrementale programate, inclusiv adiția cunoscută, scăderea cunoscută, adăugarea analitului și metodele de scădere a analitului.

Electrozi si Sonde

Electrodul ISE pentru Dioxidul de carbon este un electrod de detectare a gazelor. Trebuie utilizată o soluție ISA pentru a reduce pH-ul probei, necesar pentru a schimba orice carbonați/ bicarbonați în acid carbonic care se disociază în apă, iar dioxidul de carbon în gaz. Metoda de măsurare cu ajutorul unui electrod ISE este un mod convenabil de a măsura dioxidul de carbon.

Soluții

Soluțiile pentru măsurarea dioxidului de carbon includ standardele ISE și ISA pentru calibrare și măsurare.

Accesorii

Accesoriile includ agitatoare magnetice pentru a asigura o amestecare adecvată atunci când se utilizează un electrod ISE și piesele de schimb pentru electrodul ISE pentru dioxidul de carbon.

Teste Chimice

Sunt disponibile mai multe seturi de teste chimice pentru măsurarea dioxidului de carbon de la kituri de testare cu un singur parametru până la seturi de teste pentru parametri multipli necesari analizei calitative a apei.