Cupru

Cupru

Cuprul este un oligoelement esențial pentru metabolismul plantelor, precum și pentru dieta umană, cu o necesar zilnic de aproximativ 2,0 mg. Datorită maleabilității, conductivității termice și electrice și rezistenței la coroziune, cuprul este, de asemenea, utilizat într-o varietate de aplicații industriale și tehnologice. Cuprul poate fi prezent și în apele naturale și în efluenți datorită utilizării pe scară largă pentru controlul creșterilor biologice din rezervoare și conducte de distribuție.

Cantitatea de cupru dintr-o probă poate fi determinată colorimetric și potențiometric cu un electrod ISE de cupru. Colorimetric, metoda bicinconinatului poate fi utilizată pentru determinarea concentraţiei de cupru în probă, reacționând cu o sare de acid bicinconinic formând un complex de culoare purpurie. Intensitatea culorii probei este proporțională cu concentrația de cupru din probă. Electrodul ISE de cupru este un senzor în stare solidă care poate măsura cuprul în formă cuprică (Cu+2). Electrodul ISE de cupru poate fi utilizat ca indicator în titrări complexometrice cu metale folosind un titrant Cu-EDTA.

Hanna Instruments oferă o varietate de metode pentru măsurarea cuprului. Sunt disponibile spectrofotometre, fotocolorimetre și seturi de teste chimice (CTK). Pentru o măsurare potențiometrică, sunt disponibile aparate de pH/ISE portabile și de laborator pentru a fi utilizate cu electrodul ISE de cupru pentru măsurarea directă a concentraţiei ionilor. Sunt disponibile sisteme potențiometrice de titrare care pot fi utilizate pentru măsurarea directă sau pentru titrare.

Instrumente Portabile

Aparatele portabile pentru pH/ISE permit flexibilitatea de a efectua o măsurare ISE pe teren, chiar dacă metoda de măsurare ISE este mai potrivită pentru un mediu de lucru în laborator datorită necesităţii adăugării de soluţie ISA pentru a crește pH-ul și utilizarea unui agitator magnetic pentru a menține proba omogenă. Aparatul de pH/ISE portabil are sarcina ionică și masa formulei programate pentru măsurători de concentrație.

Instrumente de Laborator

Aparatele de laborator pentru pH/ISE includ opțiunea cu două canale în care o sondă de pH poate fi conectată la un canal și electrodul ISE de cupru la celălalt. Aparatele de laborator au sarcina ionică și masa formulei programate pentru utilizare cu electrodul ISE de cupru. Aparatele de laborator au, de asemenea, metode incrementale programate, inclusiv adiția cunoscută, scăderea cunoscută, adăugarea analitului și metodele de scădere a analitului.

Electrozi si Sonde

Electrozii ISE de cupru sunt dispozitive potențiometrice utilizate pentru determinarea rapidă a ionilor de cupru liberi în probe și ca detector pentru titrarea cuprului cu EDTA. Senzorii de cupru sunt „electrozi de al treilea tip”, deoarece detectează cationii, care formează, de asemenea, săruri cu solubilitate redusă cu anioni sulfuri și argint. Electrodul funcționează ca un senzor sau conductor ionic. Membrana mixtă sulfură cuprică/sulfură de argint produce o schimbare potențială datorită modificărilor activității ionilor cuprici ai probei. Când puterea ionică a probei este fixată prin adăugarea de soluţie ISA, tensiunea este proporțională cu concentrația ionilor cuprici în soluție și electrodul urmează ecuația Nernst.

Electrodul ISE de cupru este disponibil cu o versiune combinată atât cu jumătate de celulă indicativă, cât și cu jumătate de celulă de referință sau disponibilă ca jumătate de celulă indicativă care va fi utilizată cu o jumătate de celulă de referință separată.

Soluții

Soluțiile pentru măsurarea cuprului includ standarde ISE și ISA pentru calibrare și măsurare. Alte soluții includ standardele CAL Check pentru verificarea și, dacă este necesar, calibrarea fotocolorimetrelor noastre portabile. Fiecare standard CAL Check este livrat cu un certificat de analiză care să precizeze acuratețea și trasabilitatea standardului.

Minicolorimetre

Minicolorimetrele, la fel ca şi în cazul testelor chimice, folosesc o metodă de măsurare bazată pe reactivi, în care există o schimbare de culoare proporţională cu concentrația. Minicolorimetrele portabile, precum instrumentele portabile și de laborator, utilizează principiul Beer-Lambert pentru a determina schimbarea culorii. Schimbarea culorii este măsurată de o celulă fotoelectrică care este mai precisă decât interpretarea vizuală subiectivă.

Fotocolorimetre portabile

Hanna Instruments produce fotocolorimetrele portabile cu un singur parametru pentru măsurarea cuprului în domenii mari sau mici. Fotocolorimetrele portabile au o funcție CAL Check care permite verificarea performanței și, dacă este necesar, recalibrarea utilizând standardele CAL Check. Aparatele portabile sunt disponibile doar în varianta de fotocolorimetru sau ca set. Versiunea kitului include o geantă robustă de transport și standardele CAL Check.

Fotocolorimetre de laborator

Fotocolorimetrele de laborator includ versiuni multiparametrice pentru tratarea apei, tratarea apelor uzate, acvacultură, mediu și piscine și spa-uri. Fiecare fotocolorimetru este personalizat pentru a avea parametrii utilizați de o anumită industrie. Toate aparatele de laborator au o intrare digitală a electrodului de pH, permițându-i să fie utilizat ca pH-metru tradițional.

Spectrofotometru

Fotocolorimetrele de laborator includ versiuni multiparametrice pentru tratarea apei, tratarea apelor uzate, acvacultură, mediu și piscine și spa-uri. Fiecare fotocolorimetru este personalizat pentru a avea parametrii utilizați de o anumită industrie. Toate aparatele de laborator au o intrare digitală a electrodului de pH, permițându-i să fie utilizat ca pH-metru tradițional.

Reactivi

Reactivii din această categorie includ reactivii utilizați cu seturile de teste chimice şi fotocolorimetre.

Accesorii

Accesoriile includ cuve și capace de rezervă pentru fotocolorimetre și agitatoare magnetice pentru a asigura o amestecare adecvată atunci când se utilizează un electrod ISE.

Titratoare

Sistemele automate pentru efectuarea titrărilor folosesc electrodul ISE de cupru și un titrant Cu-EDTA. Sistemele de titrare oferă un sistem de dozare de precizie pentru a determina cantitatea exactă de titrant utilizată. Sistemele de titrare sunt disponibile cu una sau două intrări pentru plăci analogice și opțiuni pentru una sau două pompe de dozare.