Clor

Clor

Dezinfectarea este un proces de distrugere a organismelor cauzatoare de boli (sau a agenților patogeni). Clorul (Cl2) este unul dintre cei mai utilizați dezinfectanți. Are multe aplicații, inclusiv apă potabilă, turnuri de răcire, tratarea apelor uzate, dezinfectarea alimentelor și piscine pentru a numi doar câteva.

Clorul este disponibil în mai multe forme. Poate fi sub formă de lichid, solid sau gaz, deși sub formă de gaz este limitat în anumite industrii datorită toxicității sale dacă este eliberat accidental într-un spațiu închis. Sunt disponibile tehnologii pentru a produce clor folosind o metodă electrolitică. În acest proces, clorura de sodiu este utilizată ca sursă pentru a deveni clor. Generatoarele electrolitice sunt folosite pentru a produce niveluri foarte ridicate de clor pentru dezinfectarea echipamentelor, în timp ce în piscină sunt utilizate pentru a menține un nivel scăzut de clor.

Există mai multe forme de clor care pot depinde de pH-ul apei și de reacția sa cu o altă substanță. Cea mai de bază formă este clorul liber sau clorul rezidual liber. Aceasta include atât acidul hipocloros, cât și ionul hipoclorit. Forma predominantă depinde de pH. La un pH de aproximativ 7,2 raportul dintre HOCl și OCl- este de 50:50. Pe măsură ce pH-ul scade și devine mai acid, HOCl crește, iar odată cu creşterea pH-ului și soluţia devine mai bazică, OCl crește. HOCl este de 100 de ori mai eficient în uciderea unui agent patogen decât forma OCl. Aceasta poate fi o provocare în tratarea apei sau pentru proprietarul unei piscine, deoarece apa la un pH mai mic de 7 devine corozivă pentru conductele utilizate pentru transportul apei. Clorul liber măsurat prin metoda DPD măsoară ambele forme. Când se măsoară prin potențialul de oxido-reducere (ORP), HOCl va genera un potențial oxidant mai mare decât OCl-. Dacă folosiţi analiza ORP este important să reglați pH-ul mai întâi, apoi să măsurați ORP, deoarece măsurarea este afectată de pH-ul apei.

O altă formă de clor este clorul combinat. Acesta este clorul care a reacționat cu o substanță. De obicei, clorul combinat nu mai este disponibil pentru dezinfectare. În apa potabilă se adaugă amoniac pentru a clorina apa pentru a forma monocloramine. Monocloraminele sunt utilizate pentru a menține apa sigură. În măsurarea clorului, clorul liber și clorul combinat sunt măsurate sub formă de clor total. Pentru a măsura cât de mult clor combinat este prezent, valoarea de clor liber este scăzută din valoarea de clor totală.

Hanna oferă o gamă largă de produse pentru măsurarea clorului. Oferta de produse include truse de teste chimice, minicolorimetre, fotocolorimetre portabile şi de laborator și analizoare de proces. Sunt disponibile diferite metode de măsurare pe baza nivelului de clor care trebuie măsurat. Nivelurile scăzute (<5 mg/L (ppm) sunt frecvent măsurate utilizând metoda DPD, în timp ce nivelurile ridicate (până la 500 mg/L) vor utiliza o metodă iodometrică. Multe aplicații de proces vor controla şi monitoriza concentrația de clor prin măsurarea potențialului de oxido-reducere (ORP).

Soluții

Soluțiile pentru măsurarea clorului includ standardele CAL Check pentru verificarea și, dacă este necesar, calibrarea fotocolorimetrelor noastre portabile. Fiecare standard CAL Check este livrat cu un certificat de analiză care să precizeze acuratețea și trasabilitatea standardului.

Accesorii

Accesoriile includ cuve de rezervă și capace pentru fotocolorimetre. De asemenea, sunt disponibile soluții de curățare a cuvelor și meteriale pentru curăţare din microfibră.

Teste Chimice

O varietate de seturi de teste chimice sunt disponibile pentru măsurarea clorului de la kituri de teste cu un singur parametru până la teste chimice cu mai mulţi parametri pentru calitatea apei.

Minicolorimetre

Minicolorimetrele, la fel ca şi în cazul testelor chimice, funcţionează pe baza de reactivi unde există o schimbare de culoare bazată pe concentrație. Minocolorimetrele portabile, precum instrumentele portabile și de laboratoe, utilizează principiul Beer-Lambert pentru a determina schimbarea culorii. Schimbarea culorii este măsurată de o celulă fotoelectrică care este mai precisă decât interpretarea vizuală subiectivă.

Fotocolorimetre portabile

Fotocolorimetrele portabile cu un singur parametru și multiparametre sunt disponibile de la intervale foarte mici la mari. Fotocolorimetrele portabile au o funcție CAL Check pentru verificarea performanței și, dacă este necesar, recalibrarea utilizând standardele CAL Check. Aparatele portabile pot fi achiziţionate în două varinate: doar fotocolorimetrul sau ca un set. Versiunea kitului include o geantă robustă de transport și standardele CAL Check.

Fotocolorimetre de laborator

Fotocolorimetrele de laborator includ versiuni cu parametri multipli pentru tratarea apei, tratarea apelor uzate, acvacultură și analiza nutrienților. Fiecare fotocolorimetru este personalizat pentru a avea parametrii utilizați de o anumită industrie. Toate aparatele au o intrare digitală a electrodului de pH, permițându-i să fie folosit ca pH-metru profesional.

Reactivi

Reactivii din această categorie îi includ pe cei utilizați cu testele chimice și fotocolorimetre portabile și de laborator.

Pool Controllers

Process Control

Process control items include both the Process Chlorine Analyzers (PCA) and pH/ORP dosing systems. The PCAs are reagent based analyzers and can be configured to include pH and ORP probes. The PCAs also have options for multiple analog outputs to transfer data to SCADA, PLC or other remote monitoring devices.