Cianură

Cianură

Termenul „cianură” se referă la toate grupările CN din compușii cianurii care pot fi determinați ca ion cianură, CN–. Regăsit în apă în principal din instalații industriale metalurgice și galvanice, cianura este extrem de toxică pentru sistemul nervos uman.

Hanna Instruments oferă o varietate de tehnologii pentru măsurarea cianurii. Colorimetric, sunt disponibile spectrofotometre și fotocolorimetre. Pentru o măsurare potențiometrică, sunt disponibile aparate de pH/ISE portabile și de laborator, care pot fi utilizate împreună cu electrodul ISE de cianuri pentru măsurători directe ale concentrației de ioni. Sunt disponibile sisteme potențiometrice de titrare care pot efectua atât măsurarea directă, cât și o metodă de titrare pentru cianură.

Instrumente Portabile

PH/ISE-metrul portabil permite flexibilitatea de a efectua o măsurare ISE pe teren, chiar dacă metoda de măsurare ISE este mai potrivită pentru un mediu delucru în laborator datorită necesității adăugării de soluție ISA pentru a crește pH-ul și utilizarea unui agitator magnetic pentru a păstra proba omogenă. Echipamentul portabil pentru pH și ISE are sarcina ionică și masa formulei programate pentru măsurători de concentrație.

Instrumente de Laborator

Aparatele de laborator pentru pH/ISE includ opțiunea cu două canale în care o sondă de pH poate fi conectată la un canal și electrodul ISE de cianuri la celălalt. Aparatele de laborator au sarcina ionică și masa formulei programate pentru utilizare cu electrodul ISE de cianuri. Aparatele de laborator au, de asemenea, metode incrementale programate, inclusiv adiția cunoscută, scăderea cunoscută, adăugarea analitului și metodele de scădere a analitului.

Electrozi si Sonde

Electrozii ion selectivi de cianură sunt dispozitive potențiometrice utilizate pentru determinarea rapidă a ionilor de cianură liberi în efluenți, pentru analiza băilor de galvanizare și ca detector pentru titrarea cianurii cu azotat de argint. Electrodul funcționează ca un senzor sau conductor ionic. Peleta de halogenură de argint este practic insolubilă în soluțiile de testare măsurate și produce o schimbare potențiometrică datorită modificărilor activității ionice a probei. Când puterea ionică a probei este fixată prin adăugarea de soluție ISA, tensiunea este proporțională cu concentrația ionilor de cianură în soluție și electrodul urmează ecuația Nernst.

Accesorii

Accesoriile includ cuve și capace de rezervă pentru fotocolorimetre și agitatoare magnetice pentru a asigura o amestecare adecvată atunci când se utilizează un electrod ISE.

Fotocolorimetre portabile

Sunt disponibile două modele de fotocolorimetrele portabile cu un singur parametru pentru două intervale de concentraţii de cianuri. Fotocolorimetrele portabile au o funcție CAL Check care permite verificarea performanței și, dacă este necesar, recalibrarea utilizând standardele CAL Check. Aparatele portabile sunt disponibile doar în varianta de fotocolorimetru sau ca set. Versiunea kitului include o geantă robustă de transport și standardele CAL Check.

Titratoare

Cu ajutorul sistemelor automate de titrare se pot efectua titrări folosind electrodul ISE de cioanuri și un titrant de azotat de argint. Sistemele de titrare oferă un sistem de dozare de înaltă precizie pentru a determina cantitatea exactă de titrant utilizată. Sistemele de titrare sunt disponibile cu una sau două intrări pentru plăci analogice și opțiuni pentru una sau două pompe de dozare.