Calciu

Calciu

Calciul (Ca) este un element abundent în scoarța terestră. Cele mai abundente forme de calciu sunt carbonatul de calciu (CaCO3), principalul constituent din marmură și travertin și sulfat de calciu (CaSO4), componenta principală a tencuielii. Calciul din apa de aprovizionare provine din apa care trece peste depozitele de calcar, dolomit, gips și șisturi gipsifere. Concentrația se poate extinde de la zero la câteva sute de miligrame pe litru, în funcție de sursă și tratament.

Calciul din apă, sub formă de carbonat, este o componentă principală a durității apei care poate provoca îngustarea țevilor sau a tuburilor. Clasificarea gradului de duritate a apei este o măsurare a parametrului „duritate totală” care este suma totală a ionilor Ca2+ and Mg2+ ions.

O utilizare principală a calciului este în producția de cimenturi și mortare pentru construcția de clădiri. Este, de asemenea, utilizat ca agent de dezoxidare, desulfurare și decarburare pentru diferite aliaje feroase, precum și ca agent de legare în producția de aliaje de aluminiu, plumb, magneziu și beriliu. Ionul Ca2+ joacă un rol crucial în fiziologia celulară și biochimie. Ca element constitutiv al oaselor și carapacelor animalelor, calciul este esențial în hrana animalelor. Calciul ajută, de asemenea, la dezvoltarea rădăcinilor plantelor și crește rezistența țesuturilor și tulpinilor plantei.

Hanna Instruments oferă o varietate de metode de măsurare a calciului. Produsele includ aparate de pH/ISE portabile și de laborator, care pot utiliza un electrod ion-selectiv (ISE) cu membrană lichidă pentru măsurarea directă. Titrările pentru determinarea calciului se pot efectua cu un electrod ISE de calciu sau cu o sondă fotocolorimetrică folosind EDTA ca titrant.

Calciul este, de asemenea, măsurat fotocolorimetric cu reactivi. Analiza fotocolorimetrică se bazează pe principiul absorbției Beer-Lambert. În această categorie de produse sunt incluse fotocolorimetre portabile, de laborator și spectrofotometre. Metodele fotocolorimetrice pe bază de reactivi folosesc metoda Calmagit găsită în Metodele standard pentru examinarea apei și apelor uzate, metoda Oxalat și metoda Zincon utilizată pentru măsurarea calciului în acvariile cu apă sărată pentru întreținerea recifelor.

Calciul este de obicei exprimat ca mg/L de carbonat de calciu (CaCO3). Fotocolorimetrele portabile și de laborator permit rezultatului să fie exprimat în grade franceze (of), grade germane (odH) și grade engleze (oE).

Instrumente Portabile

Echipamentele portabile pentru pH/ISE permite flexibilitatea de a efectua o măsurare ISE pe teren, chiar dacă această metodă de măsurare este mai potrivită pentru un mediu de lucru în laborator datorită necesității adăugării de soluție ISA pentru a fixa activitatea ionică în probă și utilizarea unui agitator magnetic pentru a menține proba omogenă. Aparatul portabil de pH/ISE are sarcina ionică și masa formulei programate pentru măsurători de concentrație.

Instrumente de Laborator

Aparatele de laborator pentru pH/ISE includ o opțiune cu două canale în care o sondă de pH poate fi conectată la un canal și electrodul ISE de calciu la celălalt. Aparatele de laborator au sarcina ionică și masa formulei programate pentru utilizare cu un electrod ISE de calciu. Aparatele de laborator au, de asemenea, metode incrementale programate, inclusiv adiția cunoscută, scăderea cunoscută, adăugarea analitului și metodele de scădere a analitului.

Electrozi si Sonde

Electrodul ISE de calciu este un senzor cu membrană lichidă în care un ionofor este încorporat într-o matrice care reacționează cu calciu într-un mod blocat. Electrodul ISE de calciu este disponibil fie cu o singură jumătate de celulă, fie cu un design combinat care include o celulă de referință. Metoda de măsurare cu un electrod ISE este un mod convenabil de a măsura calciul.

Soluții

Soluțiile pentru măsurarea calciului includ standarde ISE și ISA pentru calibrare și măsurare. Alte soluții necesare sunt standardele CAL Check pentru verificarea și, dacă este necesar, calibrarea fotocolorimetrelor portabile. Fiecare standard CAL Check este furnizat cu un certificat de analiză care precizează acuratețea și trasabilitatea standardului.

Accesorii

Accesoriile includ cuve de rezervă și capace pentru fotocolorimetremetre, agitatoare magnetice pentru a asigura o amestecare adecvată atunci când se utilizează un electrod ISE și piesele de schimb pentru electrozii ISE de calciu.

Minicolorimetre

Minicolorimetrele, la fel ca și în cazul seturilor de teste chimice, se bazează pe reactivi, cu o schimbare de culoare bazată pe concentrație. Minicolorimetrele portabile, precum instrumentele portabile și de laborator, utilizează principiul Beer-Lambert pentru a determina schimbarea culorii. Această modificare de culoare este măsurată de o celulă fotoelectrică care este mai precisă decât interpretarea vizuală subiectivă.

Fotocolorimetre portabile

Fotocolorimetrele portabile cu un singur parametru sunt disponibile cu două moduri de măsurare a durității calciului sau a magneziului. Acestea au o funcție CAL Check care permite verificarea performanței și, dacă este necesar, recalibrarea utilizând standardele CAL Check. Aparatele portabile sunt disponibile în două variante: doar aparatul sau ca set, care include o geantă robustă de transport și standardele CAL Check.

Fotocolorimetre de laborator

Fotocolorimetrele de laborator includ versiuni multiparametre pentru calitatea apei, acvacultură și analiza nutrienților. Fiecare fotocolorimetru este personalizat pentru a avea parametrii utilizați de o anumită industrie. Toate aparatele au o intrare digitală pentru electrodul de pH, permițându-i să fie folosit ca pH-metru profesional. Toate fotocolorimetrele de laborator pot afișa rezultate în mai multe formule chimice.

Reactivi

Reactivii din această categorie îi includ pe cei utilizați cu minicolorimetre și fotocolorimetre portabile și de laborator.

Sonde Fotocolorimetrice

O sondă fotocolorimetrică este un senzor care generează un potențial abrupt de milivolți atunci când o soluție cu un indicator își schimbă culoarea după adăugarea unui titrant. Duritatea calciului este determinată cu EDTA ca indicator titrant și acid calconcarboxilic (Patton-Reeder). În această reacție complexonometrică, calciul se leagă de indicator pentru a schimba culoarea soluției din albastru în roșu. Pe măsură ce EDTA este adăugat la soluție, calciul se leagă de acesta în locul indicatorului. Soluția se va schimba de la roșu la albastru atunci când nu există calciu liber disponibil pentru a reacționa cu indicatorul. Sonda fotocolorimetrică are o lungime de undă de 625 nm în care există o transmisie mare atunci când soluția este roșie, dar are o transmisie scăzută când soluția devine albastră.

Titratoare

Pentru măsurarea calciului sunt disponibile sisteme de titrare cu pompe de dozare de înaltă precizie. Aceste sisteme pot utiliza fie un electrod ISE de calciu, fie o sondă fotocolorimetrică pentru a determina punctul final, iar rezultatele pot fi afișate într-o varietate de unități de măsură în funcție de nevoile specifice.