Bromură

Bromură

Bromura apare în cantități variabile în apele subterane și de suprafață ale zonelor de coastă, de la pătrunderea apei de mare și precipitațiile prin aerosolii marini. În condiții normale, conținutul de bromură din majoritatea apelor potabile este mic, rareori depășind 1 mg/L. Chiar și nivelurile mai mici de 100 μg/L pot duce la formarea bromatului sau a produselor bromurate în apele dezinfectate. Deversările industriale și petroliere pot contribui la prezența bromurii în sursele de apă.

Electrozii ion selectivi (ISE) de bromură sunt utilizați pentru măsurarea bromurii din produsele alimentare, băuturi, plante, soluri și ca indicator în titrări. Următoarele produse incluzând aparatele ISE portabile și de laborator pot afișa măsurători de bromură într-o gamă variată de unități de concentrație. Standardele de calibrare, soluțiile ISA și benzile de lustruire cu halogenuri sunt produse disponibile necesare pentru măsurarea bromurii.

Fotocolorimetre portabile

Aparatele portabile pentru pH/ISE permit flexibilitatea de a efectua o măsurare ISE pe teren, chiar dacă metoda de măsurare ISE este mai potrivită pentru un mediu de lucru în laborator datorită necesității de adăugare a soluției ISA pentru fixarea tăriei ionice și utilizarea unui agitator magnetic pentru a menține proba omogenă. Aparatul de pH/ISE portabil are sarcina ionică și masa formulei programate pentru măsurători de concentrație.

Instrumente de Laborator

Aparatele de laborator pentru pH/ISE includ o variantă cu două canale în care o sondă de pH poate fi conectată la un canal și electrodul ISE de bromură la celălalt canal. Aparatele de laborator au sarcina ionică și masa formulelor programate pentru utilizarea cu electrodul ISE de bromură. Aparatele de laborator au, de asemenea, metode incrementale programate, inclusiv adiția cunoscută, scăderea cunoscută, adăugarea analitului și metodele de scădere a analitului.

Electrozi si Sonde

Electrodul ISE de bromură este un electrod în stare solidă disponibil fie cu o jumătate de celulă, fie cu design combinat cu o celulă de referință. Ambii electrozi încorporează o suprafață de detectare solidă realizată din bromură de argint comprimată.

Soluții

Soluțiile pentru măsurarea bromurii includ un standard ISE și ISA pentru calibrare și măsurare. Alte soluții disponibile includ soluția de umplere utilizată împreună cu electrozii ISE.

Accesorii

Accesoriile includ benzi de lustruire cu halogenuri și agitatoare magnetice pentru a asigura o amestecare adecvată atunci când se utilizează un electrod ISE.