Alcalinitatea

Alcalinitatea

Alcalinitatea este capacitatea unei substanțe de a rezista la o schimbare a pH-ului și este definită ca fiind capacitatea de tamponare a unei soluții. Această rezistență afectează cantitatea de acid necesară pentru ajustarea pH-ului unei soluții. Alcalinitatea este de obicei măsurată în mg/L de carbonat de calciu (CaCO3). Cu cât alcalinitatea apei este mai mare, cu atât va fi mai rezistentă la schimbarea pH-ului. Cu cât alcalinitatea este mai mică, cu atât pH-ul se poate schimba mai ușor. Acest concept se reflectă în diferențele apei subterane față de apa de suprafață. În anumite zone alcalinitatea este foarte mare deoarece apa de ploaie dizolvă carbonatul de calciu pe măsură ce se infiltrează în sol. Deoarece alcalinitatea este un parametru general care influențează o mare varietate de procese, este un parametru important de măsurat pentru cultivatori (inclusiv culturi hidroponice și acvaponice), acvarile cu apă sărată, industria alimentară, băuturi, bazine și spa-uri, etc.

Alcalinitatea poate fi măsurată ca alcalinitate cu fenolftaleină sau alcalinitate totală. Alcalinitatea cu fenolftaleină se determină prin neutralizarea probei la un pH de 8,3 folosind o soluție diluată de acid clorhidric și un indicator de fenolftaleină. Acest proces convertește ionii hidroxid în apă și ionii carbonat în ioni bicarbonat:

OH- + HCl → H2O + Cl-→ CO3-2 + HCl → HCO3- + Cl-

Deoarece ionii bicarbonat pot fi convertiți în acid carbonic prin adăugarea acidului clorhidric, alcalinitatea cu fenolftaleină măsoară ionii totali de hidroxid, dar doar jumătate din contribuția bicarbonatului. Pentru a converti complet ionii de carbonat, se adaugă acid clorhidric până când pH-ul probei este de 4,5, cunoscut sub numele de Alcalinitate totală:  

HCO3 - + HCl → H2CO3 + Cl-

Testere

Testerele de pH sunt o opțiune economică pentru a efectua o măsurare a alcalinității. Ca și în cazul pH-metrului, punctul final poate fi determinat prin efectuarea unei titrări manuale.

Instrumente Portabile

Hanna Instruments oferă o gamă largă de pH-metre portabile care pot fi utilizate pentru titrări manuale de alcalinitate, însă această metodă necesită o biuretă gradată umplută cu un acid pentru a determina cantitatea de acid necesară pentru a atinge punctul final de pH.

Instrumente de Laborator

Sunt disponibile o varietate de aparate de laborator, inclusiv cele cu un ecran LCD color care poate înregistra și afișa grafice în timp real. Funcția grafică este utilă pentru a vedea punctul de echivalență al unei titrări de aciditate.

Titratoare

Hanna Instruments oferă o varietate de sisteme de titrare.

Sistemele potențiometrice de titrare includ opțiuni cu canal unic și dublu și o versiune cu o pompă de dozare sau două. Aceste variante sunt cele mai exacte sisteme de dozare având o pompă de 40.000 pași care poate doza microlitri de titrant. Unele sisteme de titrare pot efectua două titrări consecutiv, cum ar fi sarea și aciditatea efectuate în analiza alimentelor.

Minititratorul este o inovație Hanna Instruments care aduce acuratețea și precizia sistemelor noastre de titrare potențiometrică utilizatorilor care efectuează titrarea manuală cu un pH-metru. Minititratoarele folosesc o pompă cu seringă pentru a doza cu exactitate titrantul. Titrantul este prestandardizat, astfel încât nu este nevoie de sticlărie specializată sau de balanțe analitice pentru a prepara titrantul.

Soluții

Soluțiile necesare pentru efectuarea titrărilor de alcalinitate includ soluții tampon de calibrare și soluții de întreținere utilizate pentru curățare și depozitare.

Accesorii

Accesoriile includ agitatoare magnetice care ar trebui utilizate în timpul efectuării unei titrări manuale pentru a asigura o amestecare adecvată și omogenizarea soluției. Alte accesorii disponibile includ seringa și tubulatura pentru sistemele de titrare.

Teste Chimice

Este disponibilă o varietate de seturi de teste chimice pentru măsurarea alcalinității de la seturi de teste cu un singur parametru la seturi cu parametri multipli pentru calitatea apei, monitorizarea mediului, cazane și turnuri de răcire.

Minicolorimetre

Minicolorimetrul, la fel ca un set de teste chimice, este proiectat să funcționeze pe bază de reactivi, care folosesc schimbarea de culoare pentru a indica punctul final. Minicolorimetrele portabile folosesc principiul Beer-Lambert pentru a determina schimbarea culorii. Schimbarea culorii este măsurată de o celulă fotoelectrică care este mai precisă decât interpretarea vizuală subiectivă. Minicolorimetrul pentru alcalinitate, inclusiv alcalinitate marină afișează rezultate în mg/L CaCO3 sau dKh.

Electrozi si Sonde

Este disponibilă o varietate mare de electrozi pentru măsurarea pH-ului. Electrozii pH din gama Hanna Instruments, pe lângă electrozii livrați cu minitratorele noastre pentru vin și produse lactate, includ versiuni realizate special pentru titrări non-apoase.

Senzorii realizați pentru titrări non-apoase utilizează materiale speciale pentru a rezista substanțelor chimice dure și oferă un design cu joncțiune dublă pentru a oferi posibilitatea de înlocuire a electrolitului cu clorură de litiu dizolvată în solventul utilizat cu proba.

Reactivi

Reactivii din gama noastră de produse includ reactivii utilizați cu seturile de teste chimice și fotocolorimetre. În această categorie sunt incluși și titranții și soluțiile pentru titrare. Toți titranții sunt prestandardizați și sigilați pentru a menține valoarea soluției.

Fotocolorimetre de laborator

Fotocolorimetrele de laborator sunt aparate multiparametre utilizate pentru diferite aplicații precum tratarea apei, tratarea apelor uzate, acvacultură, piscine și spa-uri. Fiecare fotocolorimetru de laborator are metodele specifice industriei programate în aparat. Spectrofotometrele, la fel ca și în cazul fotocolorimetrelor de laborator, au metode programate pentru alcalinitate, dar permit, de asemenea, utilizatorilor să dezvolte noi metode personalizate.