Amoniac

Prezent în mod natural în apele reziduale și de suprafață, amoniacul rezultă în principal din dezaminarea compușilor care conțin azot organic și hidroliza ureei. Amoniacul poate fi, de asemenea, prezent în procesele de tratare a apei care utilizează cloramine pentru dezinfecție, unde amoniacul este adăugat în apă pentru a reacționa cu clorul. Amoniacul este mai puțin probabil să apară în apele subterane din cauza adsorbției de către particulele de sol.

Amoniacul poate fi măsurat în două moduri, folosind fie metoda colorimetrică Nessler, fie un electrod ion-selectiv de amoniac (ISE). În metoda Nessler, reactivul Nessler (K2HgI4) este adăugat la o probă în condiții puternic alcaline. Amoniacul din probă reacționează cu reactivul Nessler producând o culoare galbenă, care este proporțională cu concentrația de amoniac. Fotocolorimetrele portabile și de laborator permit afișarea rezultatelor sub formă de amoniac, azot amoniacal sau amoniu, fiecare fiind o transformare matematică pe baza formulei respective.

Electrozii ISE de amoniac sunt o metodă alternativă de măsurare. Electrodul selectiv pentru amoniac folosește o membrană hidrofobă permeabilă la gaz pentru a separa soluția probă de o soluție internă de clorură de amoniu. Amoniacul dizolvat NH3 și NH4+ sunt transformate în NH3 (gaz) prin creșterea pH-ului la o valoare de peste 11 cu o bază puternică. NH3 (gaz) difuzează prin membrană și modifică pH-ul soluției interne, care este apoi detectat de electrodul de pH intern. Măsurătorile potențiometrice se fac cu un pH-metru având o scală de milivolți extinsă sau cu un aparat pentru pentru ioni specifici. Aparatele ISE portabile și de laborator Hanna au sarcina ionică și masa formulelor preprogramate în aparat, permițând măsurători într-o varietate de unități de concentrație, inclusiv moli/litru, mg/l și ppm.  

Este important de reținut că pH-ul probei este necesar pentru a înțelege concentrația de amoniac față de amoniu utilizând ecuația Henderson-Hasselbach. Cunoașterea pH-ului probei și a concentrației de amoniac face posibilă determinarea proporției care este amoniu. PKa de amoniac este de 9,25.

 

pH/ISE-metre de laborator

Aparatele de laborator pentru pH/ISE includ opțiunea cu două canale în care o sondă de pH poate fi conectată la un canal și electrodul ISE de amoniac la celălalt. Aparatele de laborator au sarcina ionică și greutatea formulelor programate pentru utilizarea cu electrodul ISE de amoniac. Aceste aparate au, de asemenea, metode incrementale programate, inclusiv adiția cunoscută, scăderea cunoscută, adăugarea analitului și metodele de scădere a analitului.

 

 

pH/ISE-metre portabile

Un aparat portabil pentru pH/ISE permite flexibilitatea de a efectua o măsurare ISE cu un aparat portabil chiar dacă metoda de măsurare ISE este mai potrivită pentru un mediu de laborator datorită adăugării de soluție ISA pentru a crește pH-ul și utilizarea unui agitator magnetic pentru menținerea probei omogene. Aparatul portabil pentru pH/ISE are sarcina ionică și masa formulei programate pentru măsurători ale concentrație.

 

 

Electrozi Ion Selectivi

Electrodul ISE de amoniac este un electrod de detectare a gazelor. Trebuie utilizată o soluție ISA alcalină pentru a crește pH-ul probei, etapă necesară pentru a transforma orice amoniu prezent în amoniac gazos. Această metodă este un mod convenabil de a măsura amoniacul.

 

 

Soluții

Soluțiile pentru măsurarea amoniacului includ standarde ISE și ISA pentru calibrare și măsurare. Alte soluții includ standardele CAL Check pentru verificarea și, dacă este necesar, calibrarea fotocolorimetrelor noastre portabile. Fiecare standard CAL Check este livrat cu un certificat de analiză care precizează acuratețea și trasabilitatea standardului.

 

 

Spectrofotometre

Spectrofotometrele Hanna dispun de metoda amoniacului, care este programată în aparat pentru mai multe domenii de măsurare. Spectrofotometrul oferă cea mai mare precizie datorită calității sistemului optic care are o precizie a lungimii de undă de +/- 1,5 nm. Spectrofotometrul permite metode personalizate și poate afișa rezultatele amoniacului într-o varietate de forme chimice și unități de măsură.

 

 

Fotocolorimetre de laborator

Fotocolorimetrele de laborator includ versiuni cu parametri multipli pentru tratarea apei, tratarea apelor uzate, acvacultură și analiza nutrienților. Fiecare fotocolorimetru este personalizat pentru a avea parametrii utilizați de o anumită industrie. Toate aparatele de laborator au o intrare digitală a electrodului de pH, permițându-i să fie utilizat ca un aparat de pH profesional. Toate fotocolorimetrele de laborator pot afișa rezultate în mai multe formulechimice.

 

 

Fotocolorimetre portabile

Fotocolorimetrele portabile cu un singur parametru sunt disponibile în două game și pot afișa rezultate în mai multe formule chimice. Fotometrele portabile au o funcție CAL Check care permite verificarea performanței și, dacă este necesar, recalibrarea utilizând standardele CAL Check. Fotocolorimetrele portabile sunt disponibile în două variante: doar aparatul sau un kit complet care include o geantă robustă de transport și standarde CAL-Check.

 

 

Minicolorimetre

Minicolorimetrul, la fel ca un set de teste chimice, este proiectat să funcționeze pe bază de reactivi, care folosesc schimbarea de culoare pentru a indica punctul final. Minicolorimetrele portabile folosesc principiul Beer-Lambert pentru a determina schimbarea culorii. Schimbarea culorii este măsurată de o celulă fotoelectrică care este mai precisă decât interpretarea vizuală subiectivă.

 

 

Teste chimice

Este disponibilă o varietate de seturi de teste chimice pentru măsurarea amoniacului de la seturi de teste cu un singur parametru la seturi cu parametri multipli pentru calitatea apei.

 

 

Reactivi

Reactivii din gama Hanna Instruments îi includ atât pe cei folosiți cu seturile de teste chimice, cât și cu fotocolorimetre.

 

Accesorii

Accesoriile includ cuve de rezervă și capace pentru fotocolorimetre, agitatoare magnetice pentru a asigura o amestecare adecvată atunci când se utilizează un electrod ISE și piesele de schimb pentru electrozii ISE de amoniac.