Duritate

Duritate

Duritatea apei a fost identificată în mod tradițional prin testul „săpunului”. Apa dură reacționează cu săpunul pentru a forma un precipitat (cunoscut și ca spumă de săpun). Această precipitație reduce eficiența săpunului și este văzută ca fiind incapabilă să facă spumă în combinație cu apa. Apa dură tratată, ca și în cazul unui dedurizator de apă, produce spumă foarte ușor, deoarece ionii care contribuie la duritate sunt înlocuiți cu sodiu sau potasiu pe măsură ce apa este tratată.

Duritatea apei este în primul rând măsura cantitativă a ionilor de calciu și magneziu din apă. În apă, suma totală a ionilor Ca2+ și Mg2+ este un parametru numit „duritate totală” care vă permite să clasificați gradul de duritate al apei. Se știe că anumite specii de ioni contribuie la duritatea apei, inclusiv fierul, zincul și manganul. Măsurarea și controlul durității apei sunt esențiale pentru ca detergenții să funcționeze, pentru a preveni depunerile în cazane și turnuri de răcire și pentru utilizarea în gospodărie.

Duritatea sub formă de calciu, magneziu și duritatea totală pot fi măsurate fotocolorimetric și cu reactivi. Analiza fotocolorimetrică se bazează pe principiul absorbției Beer-Lambert. Produsele de analiză fotocolorimetrică includ seturi de teste chimice portabile, minicolorimetre, fotocolorimetre portabile și de masă și spectrofotometre. Metodele fotometrice folosesc reactivi pe baza metodelor colorimetrice Calmagite și EDTA, așa cum se regăsește în Metodele standard pentru examinarea apei și a apelor uzate. Duritatea totală este o adaptare a metodei EPA 130.1.

Duritatea este de obicei exprimată ca mg/L de carbonat de calciu (CaCO3). Fotocolorimetrele portabile și de laborator permit ca duritatea să fie exprimată în grade franceze (of), grade germane (odH) și grade engleze (oE). Pentru companiile de tratare a apei, setul de teste chimice poate măsura duritate în gpg.

Titratoare

Măsurarea durității cu o precizie ridicată poate fi efectuată cu ajutorul sistemelor automate de titrare. Aceste sisteme pot utiliza fie electrozi ISE de calciu, fie o sondă fotocolorimetrică pentru a determina punctul final. Rezultatele pot fi afișate într-o varietate de formate pe baza nevoilor specifice.

Electrozi si Sonde

Sistemele potențiometrice de titrare pot utiliza un electrod ISE de calciu sau o sondă fotocolorimetrică pentru titrarea durității. Utilizarea unui sistem de titrare permite o măsurare precisă care poate fi automatizată pentru măsurători multiple.

Electrodul ISE de calciu este un senzor cu membrană lichidă în care un ionofor este încorporat într-o matrice care reacționează cu calciu într-un mod blocat. Electrodul ISE de calciu este disponibil fie cu o jumătate de celulă, fie ca electrod combinat cu o celulă de referință.

O sondă fotocolorimetrică este un senzor care generează un potențial abrupt de milivolți atunci când o soluție cu un indicator își schimbă culoarea atunci când se adaugă un titrant. Duritatea calciului este determinată cu EDTA ca indicator titrant și acid calconcarboxilic (Patton-Reeder). În această reacție complexonometrică, calciul se leagă de indicator pentru a schimba culoarea soluției din albastru în roșu. Pe măsură ce EDTA se adaugă la soluție, duritatea se leagă de ea în locul indicatorului. Soluția se va schimba de la roșu la albastru atunci când nu există o duritate liberă disponibilă pentru a reacționa cu indicatorul. Sonda fotocolorimetrică are o lungime de undă de 625 nm în care există o transmisie mare atunci când soluția este roșie, dar are o transmisie scăzută când soluția devine albastră.

Soluții

Soluțiile pentru măsurarea durității includ standarde ISE și ISA pentru calibrare și măsurare. Alte soluții includ standardele CAL Check pentru verificarea performanței aparatului și, dacă este necesar, calibrarea fotocolorimetrelor portabile. Fiecare standard CAL Check este livrat cu un certificat de analiză care precizează acuratețea și trasabilitatea standardului.

Accesorii

Accesoriile includ cuve de rezervă și capace pentru fotocolorimetre, agitatoare magnetice pentru a asigura o omogenizare adecvată atunci când se utilizează un electrod ISE și piesele de schimb pentru electrodul ISE de calciu.

Teste Chimice

Seturile de teste chimice sunt disponibile într-o variantă cu un singur parametru care poate măsura duritatea totală ca și mg/L (ppm) sau boabe pe galon (gpg) carbonat de calciu. Sunt disponibile, de asemenea, seturi de teste chimice pentru mai mulți parametri care includ parametrul de duritate pentru calitatea apei, știința marină, mediul și tratarea apei.

Minicolorimetre

Minicolorimetrele, la fel ca şi în cazul testelor chimice, folosesc o metodă de măsurare bazată pe reactivi, în care există o schimbare de culoare proporţională cu concentrația. Minicolorimetrele portabile, precum instrumentele portabile și de laborator, utilizează principiul Beer-Lambert pentru a determina schimbarea culorii. Schimbarea culorii este măsurată de o celulă fotoelectrică care este mai precisă decât interpretarea vizuală subiectivă.

Fotocolorimetre portabile

Fotocolorimetrele cu un singur parametru sunt disponibile pentru a măsura calciu, magneziu și duritatea totală. Sunt disponibile fotocolorimetre portabile multiparametrice care măsoară duritatea totală împreună cu alți parametri cheie ai calității apei, inclusiv fierul și manganul. Fotocolorimetrele portabile au o funcție CAL Check care asigură verificarea performanței și, dacă este necesar, recalibrarea utilizând standardele CAL Check. Aparatele portabile sunt disponibile doar în varianta de fotocolorimetru sau ca set. Versiunea kitului include o geantă robustă de transport și standardele CAL Check.

Fotocolorimetre de laborator

Fotocolorimetrele de laborator includ versiuni multiparametrice pentru analiza calității apei, a apelor uzate și a apei piscinelor. Fiecare fotocolorimetru este personalizat cu parametrii utilizați de o anumită industrie. Toate fotocolorimetrele de laborator au o intrare digitală a electrodului de pH, permițându-i să fie utilizat ca pH-metru tradițional. Toate fotocolorimetrele de laborator pot afișa rezultate în multiple formule chimice.

Spectrofotometru

Sunt disponibile spectrofotometre care au metoda de duritate pentru mai multe domenii programate în aparat. Spectrofotometrul oferă cea mai mare acuratețe datorită calității sistemului optic care are o precizie a lungimii de undă de +/- 1,5 nm. Spectrofotometrul permite utilizatorului adăugarea de noi metode personalizate și poate afișa rezultatele durității într-o varietate de forme chimice și unități de măsură.

reactivi

Reactivii din această categorie îi includ pe cei folosiți cu fotocolorimetre și minicolorimetre.