Sistem complet de titrare analitică pentru industria vinului

HI 901W
Sistem complet de titrare analitică pentru industria vinului

HI 901W este un sistem automat de titrare dedicat analizelor precise şi rapide de laborator. Fiecare unitate este prevăzută cu numeroase funcţii necesare analizării probelor. HI 901W efectuează titrări potenţiometrice acid/bază. Acest titrator fiabil permite efectuarea titrărilor folosind un total de 100 metode de titrare: 11 standard şi 89 definite de către utilizator. La pornire, instrumentul efectuază un test intern de diagnosticare înainte de efectuarea primei titrări. Metoda aleasă, informaţiile corelate şi parametri ce trebuie ajustaţi sunt afişaţi pe un display LCD de mari dimensiuni. Curba de titrare în timp real poate fi afişată pe ecran şi este foarte utilă mai ales când sunt testate metode noi sau când o procedură trebuie să fie optimizată. La sfârşitul titrării, toate datele, inclusiv graficul titrării, sunt automat stocate în memorie şi ulterior pot fi copiate pe dischete sau transferate pe un PC folosind o conexiune directă prin cablul serial.

HI 901W are multe aplicaţii specifice de piaţă.

  1. Analiza vinului – posibilitate de măsurare a unor parametri critici pentru vin: pH, SO2 liber, SO2 total, aciditate totală, aciditate volatilă, zahăr reducător, azot şi altele
  2. Analiza produselor alimentare şi a produselor lactate - posibilitate de măsurare pH, aciditate, NaCl, calciu, cloruri, dioxid de sulf, alcalinitate şi altele 
  3. Analiza apei – pH, alcalinitate, duritate, calciu, fluoruri şi altele
  4. Analiza produselor farmaceutice - pH, aciditate, fluoruri, cloruri, amoniac
  5. Galvanizare - metale în mediu alcalin/argint, crom, zinc, acizi

Utilizatorii pot conecta la aparat electrozi de pH/ORP sau pot crearea o staţie de lucru cu PC, monitor, tastatură şi imprimantă. HI 901W este dotat cu funcţie GLP iar informaţiile GLP pentru fiecare probă - incluzând numărul de identificare, data şi ora analizei, codul de identificare a electrodului şi data ultimei calibrări - sunt stocate pentru o consultare ulterioară.
În timpul analizei, titrarea este afişată în timp real, împreună cu datele corelate: data, ora, temperatura (atunci când este conectată sonda) şi mesajele de avertizare.

HI 902 include toate caracteristicile titratorului HI 901 dar oferă în plus posibilitatea efectuării de titrări inverse şi titrări cu multiple puncte de echivalenţă.

Domeniu -2000.0 la 2000.0 mV / -2.000 la 20.000 pH / -5.0 la 105.0°C
Rezoluţie 0.1 mV / 0.1/0.01/0.001 pH / 0.1°C
Acurateţe ±0.1 mV / ±0.001 pH / ±0.1°C
Capacitate biuretă 5 ml (±5 µl), 10 ml (±10 µl), 25 ml (±25 µl) şi 50 ml (±50 µl)
cu 0.001 ml rezoluţie display
Rezoluţie biuretă 1/40000
Acurateţea dozării 0.1% din volumul total al biuretei
Afişaj grafic, cu cristale lichide, 120 x 90 mm; rezoluţie 320 x 240 pixeli
Limba meniu engleză, italiană şi portugheză
Metoda 100 (11 standard, 89 definite de către utilizator)
Detectare automată biuretă volumul biuretei este detectat automat în momentul introducerii în unitate
Agitator programabil între 100-2500 rpm, control automat al turaţiei, rezoluţia 100 rpm
Debit selectabil de către utilizator, de la 0.1 ml/min. la 2x vol. biuretei/min.
Compensare termică automată, pentru măsurătorile de pH
Calibrare pH manuală sau automată, în 1-5 puncte, cu 4 seturi de soluţii tampon personalizate
Titrări potenţiometrice acid/bază (în mod pH sau mV), redox, cu precipitare, complexometrice, non-apoase,
ion-selective, argentometrice (doar în mod mV)
Metode de titrare detectare punct final de titrare mV sau pH & detectare primul punct de echivalenţă
(folosind prima sau a doua derivată a curbei de titrare)
Date în timp real curbe de titrare mV / pH în funcţie de volum; curba pentru prima respectiv a doua derivată
Înregistrare date până la 100 de rapoarte de titrare şi rapoarte de măsură pH / mV
Unitate dischetă unitate de dischetă de 3.5" încorporată
Periferice afişaj VGA, tastatură PC, imprimantă pe port paralel, interfaţă RS 232
Alimentare 115 Vac sau 230 Vac, 50/60 Hz, cu siguranţă fuzibilă (vezi diagrama pentru comandă)
Consum energie 40 VA max.
Condiţii de mediu 10 la 40°C; UR max 95%
Dimensiuni 390 x 350 x 380 mm
Greutate circa 10 kg, cu o pompă